Krediidiliin

Laen lühiajaliste investeeringute finantseerimiseks ettevõttele, kes eelistab kasutada limiiti osade kaupa.

Laenud arenevale ettevõttele, kellel on vajalik finantseerida lühiajalisi investeeringuid või lahendada likviidsusküsimus

Krediidiliin

Kiire vastus

Laenutaotlusele vastame tööpäevadel 24 tunni jooksul. Positiivse vastuse korral maksame laenusumma välja kahe tööpäeva jooksul peale lepingu sõlmimist.

Krediidiliin

Isiklik kliendihaldur

Ärikliente teenindab eelisjärjekorras isiklik kliendihaldur, kes oskab lähtuvalt Sinu ettevõtte vajadustest pakkuda parimaid lahendusi.

Krediidiliin

Paindlik lähenemine

Tegeleme Sinu laenusooviga paindlikult ja põhjalikult ning hindame taotlust vastavalt just Sinu ettevõtte eripäradele ja võimalustele.

Krediidiliini tingimused ja taotlemine

 • Krediidiliini tingimused

  Krediidiliini on võimalik kasutusele võtta osade kaupa. Intressi arvestame ainult krediidisummalt, mis on ettevõttele välja makstud. Laenusummad alates 25 000 eurost, nõutav on kinnisvara tagatis. Pangapoolne finantseering on kuni 70% tagatise väärtusest.

 • Nõuded taotlejale

  Krediidiliini pakume Eestis registreeritud osaühingutele ja aktsiaseltsidele, kes on tegutsenud vähemalt ühe aasta ja kellel on positiivne põhitegevuse rahavoog. Ettevõtte omakapital peab vastama seadusele ja selle määr on vähemalt 10%.

 • Krediidiliini taotlemine

  Krediidiliini taotlemiseks täida esmalt ära päringuvorm. Võtame tööpäevadel 24 tunni jooksul ühendust, et rääkida läbi täpsed laenu taotlemise tingimused ning täpsustame laenu taotlemiseks vajalikke dokumente. Laenunõustamine toimub vastavalt teie soovile mugavalt kohtumisel, videoülekande või telefoni teel.

 • Lepingu allkirjastamine

  Kõige mugavam on laenulepingut allkirjastada ID-kaardi või mobiil-ID abil. Soovi korral saad lepingut allkirjastada Bigbanki esindustes. Laenu väljastamine toimub peale tagatiste seadmist notaris 2 tööpäeva jooksul. Lepingu sõlmimise tasu on 1% laenusummast, minimaalselt 200 eurot. Kohustistasu on 2% aastas kasutamata limiidi summast.

Laenu tingimused

TAOTLEJA JA ESINDAJA ANDMED

Palun täida väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

LAENU ANDMED

Palun valige midagi

Palun kirjutage number

Palun kirjutage kuude arv

Palun täitke väli

Pakutava tagatise liik

Palun lisage täpsustus

Palun täitke väli

Palun täitke väli

KREDIIDISAAJA ANDMED

?

Palun täitke väli

Krediidisaaja on juriidiline isik, kelle laenulepingu tagamiseks käendus antakse

?

Palun täitke väli

Krediidisaaja on juriidiline isik, kelle laenulepingu tagamiseks käendus antakse

KÄENDAJA ANDMED

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli korrektselt

Palun valige üks

Paljun kirjutage number

Tegevusala

Palun valige üks

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

KÄENDAJA VARALINE SEIS

?

aadress, ligikaudne turuväärtus

+
?

nimetus, ligikaudne turuväärtus

+
?

nimetus, ligikaudne turuväärtus

+

KÄENDAJA SISSETULEKUD JA LAENUKOHUSTUSED

Palun kirjutage number

Sissetuleku liik

Palun täitke väli

Laenu- ja käenduse kohustused väljaspool Bigbank AS’i

Palun valige midagi

?

Palun täitke väli

Palun esitage andmed kõigi laenu-, liisingu- ja järelmaksu kohustuste ning antud käenduste kohta (Nt. Väikelaen; Swedbank; Laenujääk 18 000 EUR, Kuumakse 250 EUR).

+

KÄENDAJA KINNITUSED JA NÕUSOLEKUD

Andmete esitamisega kinnitab käendaja, et:

 • kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud ning Bigbank AS nõudel dokumentaalselt tõendatavad;
 • on teadlik ja aru saanud Bigbank AS üldtingimustega seatud kohustustest, sh ärisuhte loomiseks vajaliku teabe esitamise kohustuslikkusest ning andmete tõele mittevastavusega kaasnevast vastutusest;
 • tema teovõimet ei ole piiratud ning puuduvad asjaolud, mis võiksid mõjutada tema otsustusvõimet.

Andmete esitamisega kinnitan, et olen Bigbank AS-i kliendiandmete töötlemise põhimõtetega tutvunud ning nendest aru saanud. Bigbank AS üldtingimused ja kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad klienditeeninduses või kodulehel aadressil www.bigbank.ee

TAOTLEJA LAENUKOHUSTUSED

Taotlejal puuduvad laenu-, käendus- või garantiikohustused väljaspool Bigbank AS

Palun valige midagi

?

Palun täitke väli

Palun esitage andmed kõigi laenu ja liisingu kohustuste, käenduste või garantiide ning omaniku laenude kohta. Pange kirja laenu või liisingu jääk, kuumakse, laenuandja nimi ja lõpptähtaeg (Nt. Laenujääk 18 000 EUR, Kuumakse 250 EUR, Swedbank, Lõpptähtaeg 12.2022).

+

TAOTLEJA FINANTSANDMED JA TEGEVUSE ÜLEVAADE

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

TAOTLEJA KINNITUSED JA NÕUSOLEKUD

Ärilaenu kontaktidAimar Roosalu

Ettevõtete panganduse üksuse juht

arilaen@bigbank.ee

Margit Kiis

Ärilaenude kliendihaldur

margit.kiis@bigbank.ee

+372 735 8014Sofia Šavrina

Tugiteenuste vanemspetsialist

sofia.savrina@bigbank.ee

+372 735 0480

Marko Pille

Suurkliendihaldur

marko.pille@bigbank.ee