Krediidiliin

Laen investeeringute finantseerimiseks ettevõttele, kes eelistab kasutada limiiti osade kaupa.

Laenusumma alates 10 000 eurost.

Hea maksevõime, korrektse maksekäitumise ja korralikult kapitaliseeritud ettevõttele laenu tähtaeg kuni 5 aastat.

Pangapoolne finantseering kuni 70% tagatise väärtusest.

Ettevõttele, kes kasutab laenulimiiti pikaajalisteks investeeringuteks.

Jäta kontaktid

Käibelaen

Laen põhitegevuse finantseerimiseks ettevõttele, kes soovib kogu laenusumma kohe kasutusele võtta.

Laenusumma alates 10 000 eurost.

Hea maksevõime, korrektse maksekäitumise ja korralikult kapitaliseeritud ettevõttele laenu tähtaeg kuni 5 aastat.

Pangapoolne finantseering kuni 70% tagatise väärtusest.

Ettevõttele, kes kasutab laenu igapäevase äritegevuse finantseerimiseks.

Jäta kontaktid

Laenud arenevale ettevõttele

Reisilaen

Kiire vastus

Vastame ettevõtte laenutaotlusele ühe päevaga. Positiivse vastuse korral maksame laenusumma välja kahe tööpäeva jooksul pärast notari juures lepingu sõlmimist.

Reisilaen

Isiklik kliendihaldur

Ärikliente teenindab eelisjärjekorras isiklik haldur, kes oskab lähtuvalt Sinu ettevõtte vajadustest pakkuda rahastuse planeerimiseks parimaid lahendusi.

Reisilaen

Paindlik lähenemine

Tegeleme Sinu laenusooviga paindlikult ja põhjalikult ning hindame taotlust vastavalt just Sinu ettevõtte eripäradele ja võimalustele.

Sinu ettevõtte eripärale ja vajadustele sobiv ärilaen

Käibelaen Krediidiliin

Tingimused

Laenusumma alates 10 000 eurost.

Hea maksevõime, korrektse maksekäitumise ja korralikult kapitaliseeritud ettevõttele laenu tähtaeg kuni 5 aastat.

Pangapoolne finantseering kuni 70% tagatise väärtusest.

Tagastamise tähtaeg alates kolmest kuust.

Lepingu sõlmimise tasu 1% laenusummast, minimaalselt 191,73 eurot.

Laenusumma alates 10 000 eurost.

Hea maksevõime, korrektse maksekäitumise ja korralikult kapitaliseeritud ettevõttele laenu tähtaeg kuni 5 aastat.

Pangapoolne finantseering kuni 70% tagatise väärtusest.

Tagastamise tähtaeg alates kolmest kuust.

Lepingu sõlmimise tasu 1% laenusummast, minimaalselt 191,73 eurot.

Kohustistasu 2% kasutamata limiidi summast aastas.

Laenusumma väljamaksmine ühe või mitme maksena.

Väljamaksete tegemine krediidilimiidi piires on tasuta.

Tagatised

Põhitagatisena aktsepteerime hüpoteeki kinnisasjale.

Lisatagatisena aktsepteerime kommertspanti ettevõtte varadele ja/või ettevõtte käendust, KredEx'i käendust ja/või Maaelu Edendamise SA tagatist.

Põhitagatisena aktsepteerime hüpoteeki kinnisasjale.

Lisatagatisena aktsepteerime kommertspanti ettevõtte varadele ja/või ettevõtte käendust, KredEx'i käendust ja/või Maaelu Edendamise SA tagatist.

Kellele?

Käibelaen sobib ettevõttele, kes soovib kogu laenusumma kohe kasutusele võtta.


Käibelaenu kasutatakse põhiliselt suuremate väljaminekute ja investeeringute tarbeks.


Käibelaenu pakume:

  • Annuiteetgraafikuga - põhiosast ja intressist koosnevad kuumaksed tasutakse võrdsetes osades.
  • Bulletgraafikuga - intressi tasutakse igakuiselt ja põhiosa tagastatakse perioodi lõpus viimase kuumaksega.

Krediidiliini puhul pakume ettevõttele teatud limiidi ulatuses osalisi väljamakseid.

Krediidiliin sobib hästi ettevõttele, kes ei soovi kogu summat kohe kasutusele võtta, vaid eelistab kasutada limiiti osade kaupa.

Intressi arvestame ainult summalt, mis on ettevõttele välja makstud.

Taotle käibelaenu Taotle krediidiliini

Nõuded taotlejale

  • Ettevõte on tegutsenud vähemalt ühe aasta.

  • Ettevõttel on positiivne põhitegevuste rahavoog.

  • Ettevõtlusvormiks on aktsiaselts või osaühing.

  • Ettevõte on kantud Eesti Äriregistrisse või registreeritud Eestis.

  • Ettevõtte omakapital on seadusele vastav ja selle määr on vähemalt 10%.

TAOTLEJA JA ESINDAJA ANDMED

Palun täida väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

LAENU ANDMED

Palun valige midagi

Palun kirjutage number

Palun kirjutage kuude arv

Palun täitke väli

Pakutava tagatise liik

Palun lisage täpsustus

Palun täitke väli

Palun täitke väli

KREDIIDISAAJA ANDMED

?

Palun täitke väli

Krediidisaaja on juriidiline isik, kelle laenulepingu tagamiseks käendus antakse

?

Palun täitke väli

Krediidisaaja on juriidiline isik, kelle laenulepingu tagamiseks käendus antakse

KÄENDAJA ANDMED

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli korrektselt

Palun valige üks

Paljun kirjutage number

Tegevusala

Palun valige üks

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

KÄENDAJA VARALINE SEIS

?

aadress, ligikaudne turuväärtus

+
?

nimetus, ligikaudne turuväärtus

+
?

nimetus, ligikaudne turuväärtus

+

KÄENDAJA SISSETULEKUD JA LAENUKOHUSTUSED

Palun kirjutage number

Sissetuleku liik

Palun täitke väli

Laenu- ja käenduse kohustused väljaspool Bigbank AS’i

Palun valige midagi

?

Palun täitke väli

Palun esitage andmed kõigi laenu-, liisingu- ja järelmaksu kohustuste ning antud käenduste kohta (Nt. Väikelaen; Swedbank; Laenujääk 18 000 EUR, Kuumakse 250 EUR).

+

KÄENDAJA KINNITUSED JA NÕUSOLEKUD

Andmete esitamisega kinnitab käendaja, et:

  • kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud ning Bigbank AS nõudel dokumentaalselt tõendatavad;
  • on teadlik ja aru saanud Bigbank AS üldtingimustega seatud kohustustest, sh ärisuhte loomiseks vajaliku teabe esitamise kohustuslikkusest ning andmete tõele mittevastavusega kaasnevast vastutusest;
  • tema teovõimet ei ole piiratud ning puuduvad asjaolud, mis võiksid mõjutada tema otsustusvõimet.

Andmete esitamisega kinnitan, et olen Bigbank AS-i kliendiandmete töötlemise põhimõtetega tutvunud ning nendest aru saanud. Bigbank AS üldtingimused ja kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad klienditeeninduses või kodulehel aadressil www.bigbank.ee

TAOTLEJA LAENUKOHUSTUSED

Taotlejal puuduvad laenu-, käendus- või garantiikohustused väljaspool Bigbank AS

Palun valige midagi

?

Palun täitke väli

Palun esitage andmed kõigi laenu ja liisingu kohustuste, käenduste või garantiide ning omaniku laenude kohta. Pange kirja laenu või liisingu jääk, kuumakse, laenuandja nimi ja lõpptähtaeg (Nt. Laenujääk 18 000 EUR, Kuumakse 250 EUR, Swedbank, Lõpptähtaeg 12.2022).

+

TAOTLEJA FINANTSANDMED JA TEGEVUSE ÜLEVAADE

Palun täitke väli

Palun täitke väli

Palun täitke väli

TAOTLEJA KINNITUSED JA NÕUSOLEKUD