Bigbanki laenuportfell suurenes

Bigbanki laenuportfell suurenes aastaga 33 miljoni euro võrra.

08 Märts • Ervin Salusoo • 3 minuti lugemine

Laenuportfell

Laenuportfell

 • Bigbanki laenuportfell suurenes 2017. aastal 9,1% ehk 33 miljoni euro võrra. Kontserni kasum kasvas 2017. aastal 47%, eelmise aasta 11,7 miljonilt eurolt 17,2 miljoni euroni. Panga varade maht ulatus eelmise aasta lõpu seisuga 459,3 miljoni euroni, kasvades aastaga 16,5%.  „Euroopa Liidu majandus kasvab viimase kümne aasta kiireimas tempos ning prognooside kohaselt on trend jätkuv – liidu majandusel on läinud oodatust paremini ning sellele on kaasa aidanud finantseerimist soodustav leebe rahapoliitika, tugev eratarbimine, maailmamajanduse kiirem kasv ja vähenev töötus,“ sõnas Bigbanki juhatuse esimees Sven Raba. „Edasine SKP kasv sõltub sellest, kas senine poliitika jääb saamaks. Euroopa Keskpank pole seni intressmäärasid tõstnud, kuid seda on teinud mõned teised keskpangad.“  „Bigbanki eelmise aasta laenumüük saavutas rekordtaseme, kasvades 12%. 2017. aastal suutsime oluliselt parandada ka kogu portfelli kvaliteeti. Märkimisväärne on see, et rohkem kui 90 päeva tähtaega ületavate laenunõuete osakaal kogu laenuportfellist langes aasta lõpuks 12,9%-lt 6,8% peale, mis on Bigbanki tegevusajaloo madalaimaid tasemeid,“ rääkis Sven Raba.  Pangajuhi sõnul alustati eelmise aastaga uut äristrateegia perioodi 2017-2021. „Oleme suunanud oma teenused madalama krediidiriskiga klientidele, mistõttu oleme oluliselt langetanud oma laenutoodete intressimäärasid,“ märkis Raba. „Suur investeering tulevikku oli suvel Soomes esimesena kasutusele võetud tuumsüsteemi NEST arendamine. Sellega koondame oma peamised info- ja pangandustehnoloogilised lahendused ühtsele nüüdisaegsele pangandusplatvormile, üleminek kestab aastani 2020.“  2017. aasta oktoobris astus Bigbank Eesti Pangaliidu liikmeks, et toetada koduturu finantssektori strateegiliste eesmärkide saavutamist. Detsembris emiteeris pank allutatud võlakirju summas 5 miljonit eurot, mille tähtaeg on 10 aastat ning fikseeritud intressimäär 6,5%. Suunatud pakkumise eesmärk oli tugevdada panga kapitalibaasi, sest võlakirjad liigituvad teise taseme kapitali alla.  Eelmise aasta lõpuks oli kontsernil kokku ligi 144 tuhat laenulepingut, neist Eestis 33 tuhat, Lätis 60 tuhat, Leedus 27 tuhat, Soomes 11 tuhat, Hispaanias 5 tuhat, ning Rootsis 8 tuhat. Eelmise aasta lõpu seisuga oli Bigbankis 417 töötajat, sh 212 Eestis, 75 Lätis, 75 Leedus, 18 Soomes, 25 Hispaanias ja 12 Rootsis.