Hea tava märgis

Bigbank pälvis taas krediidiandjate ja -vahendajate hea tava märgise.

12 Märts • Ervin Salusoo • 2 minuti lugemine

Hea tava

Hea tava märgis

    FinanceEstonia andis 2020. aasta alguses välja eneseregulatsiooni eesmärgil ja läbipaistvuse suurendamiseks ellu kutsutud krediidiandjate ja -vahendajate hea tava värsked märgised.


    Olles osavõtlik ja läbipaistav ning järgides samas kehtivaid nõudeid, saab iga KAV (krediidiandja- ja vahendaja) kaasa aidata sektori maine tõstmisele ja usaldusväärsusele ning seda jälgib hea tava komisjon, mida juhib TRINITI vandeadvokaat Katri Tomson. Ka sellel aastal on Bigbank nende krediidiettevõtete hulgas, kes vastab kõigile krediidiandjate ja -vahendajate hea tava märgise nõuetele ning seega võib olla kindel, et järgime kõiki hea tava regulatsioonis toodud juhiseid mis on seotud näiteks vastutustundliku laenamise või rahapesu tõkestamisega, aga ka selles osas, mis puudutab töötajate professionaalsust või kliendiandmete töötlemist. Täpsemalt on võimalik tutvuda nende põhimõtetega Finance Estonia lehel.


    FinanceEstonia ja Advokaadibüroo Raidla Ellex koostöös on loodud Krediidiandjate ja -vahendajate hea tava (edaspidi Hea Tava), et reguleerida Hea Tavaga ühinenud ettevõtjate tegevust ning seda eelkõige ulatuses, milles seda ei ole õigusaktidega reguleeritud. Hea Tava järgimine ei vabasta ettevõtjaid õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisest. Hea Tava koostamisel on võetud arvesse, et KAV-ide tegevus on seaduste ja nende rakendusaktidega väga detailselt reguleeritud. Kuna eelnimetatud regulatsiooni järgimine on kõikidele KAV-idele kohustuslik ning regulatsiooni täiendatakse pidevalt, ei ole mõistlik kogu olemasoleva regulatsiooni kordamine käesolevas Heas Tavas.


    Hea Tava eesmärgiks on tuua välja põhimõtted, mis aitavad kaasa üksteise mõistmisele, ausale ja vabale konkurentsile ning usaldusväärse finantssüsteemi toimimisele ja hea maine kindlustamisele. Hea Tava avaldamisega soovivad KAV-id rõhutada heade tavade ja ärieetika olulisust ning teavitada kliente, töötajaid ja teisi huvigruppe järgitavatest põhimõtetest.


    Hea Tava on loodud „täidan või selgitan“ põhimõttel, mis tähendab, et Heas Tavas esitatud põhimõtete järgimist või mittejärgimist peab iga KAV oma veebilehel avalikkusele kinnitama. Bigbanki hea tava aruande vormiga saab lähemalt tutvuda meie kodulehel.