Bigbank teeb rõõmu

Jagasime paljulapselistele peredele lauamänge

22 Veebruar • Annika Parm • 2 minuti lugemine

Lauamängud

Lauamängud

    Bigbank on olnud Eesti Lasterikaste Perede Liidu kauaaegne toetaja ja väärtustame lapsi väga ning kui meie poole pöörduti murega, et lastele mõeldud ruumides napib tegevusi, siis tundus igati tore mõte kinkida neile lauamängud.


    Eesti Lasterikaste Perede Liitu kuulub 20 organisatsiooni, kes tegutsevad Eestimaa erinevates piirkondades lasterikaste perede heaks. Osadel organisatsioonidel on olemas oma ruumid, kuid paljudel mitte. Olemasolevad ruumid on väga erinevad, kuid neis on alati laste mängunurk või tegeluste tuba, kus saavad lapsed vabal ajal joonistada, mängida või aega parajaks teha. Põnevat avastamist peaks nüüd tükiks ajaks jätkuma nii väikelastele ning noortele kui ka emadele ja isadele. Välja valitud lauamängud arendavad loovust ja kirjutamisoskust, meeskonnatööd, arvutusoskust ja ajalooga seotud teadmisi ning need leiavad kasutust kümnes erinevas maakonnas.