Bigbank kasvab

Bigbanki varade maht ületas esmakordselt poole miljardi euro piiri

04 Märts • Ervin Salusoo • 3 minuti lugemine

Laenuportfell

Laenuportfell

  Bigbanki varade maht ulatus eelmise aasta lõpu seisuga 528,5 miljoni euroni, kasvades aastaga 15,1%. Panga laenuportfell suurenes eelmisel aastal 12,5% ehk 49,5 miljoni euro võrra. Kontserni kasum kasvas 2018. aastal 1,9% ning moodustas 17,5 miljonit eurot.


  „Bigbanki varad ületavad esimest korda kontserni ajaloos poolt miljardit eurot ning seejuures on laenuportfelli kvaliteet märgatavalt paranenud – üle 90 päeva makseviivituses olevate laenude osakaal langes 2018. aastal 6,8%-lt 3,3%-le,“ sõnas Bigbanki juhatuse esimees Sven Raba. „Oluliselt parem laenukvaliteet, eriti Balti riikides, on meie äritulemustele märkimisväärset positiivset mõju avaldanud. Häid tulemusi toetasid nii hea majandusseis riikides, kus me tegutseme, kui ka meie väga hea töö automatiseerimise, modelleerimise, krediidivõime hindamise ja pettuste avastamise valdkonnas.“


  „Raske otsus oli eelmise aasta aprillis uute laenude väljastamise peatamine Hispaanias,“ rääkis Sven Raba. „Sellest ajast saadik on Hispaania filiaal tegelenud eeskätt olemasolevate klientide teenindamise ja laenuportfelli krediidikvaliteedi parandamisega. Nii majanduse hoo raugemine 2018. aastal kui ka muud peamised näitajad viitavad sellele, et EL-i majanduskasv saavutas 2017. aastal haripunkti. Globaalse kasvu ja kaubanduse taastumisest tingitud väline toetus, mis elavdas Euroopa majandust 2017. aastal, hakkab mõju kaotama, sest globaalse kasvu väljavaated on halvenenud ja kaubanduspinged on taas suurenenud. Euroopa sisemajanduse kasvuvedurid on aga veel piisavalt tugevad selleks, et majanduskasv ja tööpuuduse langus saaksid jätkuda, ehkki varasemast aeglasemas tempos.“


  „Kuigi Euroopa Keskpank on astunud samme erakorraliste rahanduspoliitika meetmete lõpetamise suunas ja peatas detsembris võlakirjade ostuprogrammi, püsisid EL-i intressimäärad madalad. Euroopa Keskpanga rahanduspoliitika järkjärguline normaliseerimine, jätkuv majanduskasv ja baasinflatsiooni tõus peaksid eelseisvatel aastatel nominaalseid intressimäärasid mõnevõrra kergitama. Tegelikud lühi- ja pikaajalised intressimäärad peaksid aga siiski negatiivseks jääma,“ märkis Sven Raba.


  „Bigbanki tulevikuväljavaated on aga endiselt positiivsed, ehkki Euroopa riikidele prognoositakse majanduskasvu aeglustumist. Bigbank kasutab uute ärivõimaluste ning uute klientide, segmentide ja partnerite leidmiseks infosüsteemi Nest. Oleme loonud märkimisväärsed kapitalipuhvrid ning oluliselt täiustanud oma riskijuhtimise poliitikat ja praktikat ning ühingujuhtimise põhimõtteid,“ lisas Sven Raba.


  Eelmise aasta lõpuks oli kontsernil kokku ligi 125 tuhat laenulepingut, neist Eestis 31 tuhat, Lätis 44 tuhat, Leedus 27 tuhat, Soomes 10 tuhat, Rootsis 10 tuhat ning Hispaanias 3 tuhat. Eelmise aasta lõpu seisuga oli Bigbankis 436 töötajat.