Bigbank on Pangaliidu liige

Bigbank AS on alates 16.10.2017 Eesti Pangaliidu liige

20 Oktoober • Ervin Salusoo • 2 minuti lugemine

Finants

Pangandus

  • Täielikult Eesti kapitalil põhinev ning üheksas riigis esindatud spetsiaalpank Bigbank AS astus Eesti Pangaliidu liikmeks ning nüüdsest kuulub pankade huve esindavasse liitu 13 liiget. Eesti Pangaliit on Euroopa Pangandusföderatsiooni liige.    „Bigbank soovib toetada ja anda oma panust kõikides tegutsemisriikides, et aidata kaasa sektori strateegiliste eesmärkide täitmisse nii kohalikul kui ka üle-Euroopalisel tasemel,” lausus Bigbanki juhatuse esimees Sven Raba. „Olulistesse erialaliitudesse kuulumine aitab meil paremini kätte saada vajalikku informatsiooni ning kaasa lüüa erinevate protsesside mõjutamises ning arendamises.“

    „Eesti Pangaliit peab oluliseks, et Eesti pangandussektor oleks usaldusväärne ja läbipaistev nii Eesti kui välispartnerite silmis,“ märkis Sven Raba. „Bigbank jagab seda arvamust, samuti jagame ka teisi Eesti Pangaliidu väärtuseid ja põhimõtteid.“

    Bigbanki juhi sõnul on pangandusturu tervise jaoks võrdselt olulised sektori maine ning tarbijate usaldus. „Tarbijate usaldus pankade vastu on üks peamisi panganduse alustalasid. Hea teenuse pakkumiseks peavad pangad olema vastavuses kõikide pankadele kohalduvate regulatiivsete nõuetega, millele kaasa aitamine oma toetuse ja tegevustega on Eesti Pangaliidu üks toimimise eesmärkidest,“ rääkis Sven Raba.